سرکه انجیر خانگی که موجب از بین بردن خارش بدن می شود

ترکیبات فنلی موجود در سرکه انجیر خانگی عمدتاً از مواد خام به دست می آیند.

چندین مطالعه نشان داده است که مواد خام سرکه غلات (مانند سورگوم، سبوس، جو، نخود و سبوس برنج) حاوی مقداری اسیدهای فنولیک از جمله اسید گالیک ، اسید فرولیک ، اسید سیرینگیک ، اسیدهای وانیلیک، اسید پروتوکاتچوئیک، اسید کافئیک ، اسید کلروژنیک، اسید p-کوماریک، اسیدp-هیدروکسی بنزوئیک، اسید سیناپیک و اسید سالیسیلیک ( Shimoji et al., 2002,Chen et al., 2016)،Troszynska و Ciska، 2002 ، Dykes and Rooney، 2006 ).

مطالعات دیگر نشان داد که مواد خام سرکه های میوه (مانند سیب، انگور، انار ، انار و زغال اخته) حاوی اسیدهای فنولیک فراوان از جمله کاتچین ، اسید سیرینگیک، اسید گالیک، اسید کلروژنیک، اپی کاتچین، اسید کافئیک، اسید فرولیک، روتین ، اسید پروتوکاتچوئیک و اسید p- کوماریک ( Aykın و همکاران، 2015 ، Budak و Guzel-Seydim، 2010 ، Plessi و همکاران، 2006 ، Veberic و همکاران، 2010 ).

رادیکال های هیدروکسیل و رادیکال های آزاد آنیون سوپراکسید را از بین می برند از طریق انتقال الکترون ، متعاقباً واکنش زنجیره ای را خاتمه می دهد ( Rice-Evans, Miller, & Paganga, 1996 ).

سرکه

علاوه بر این، آنها با یون های فلزی کلات می شوند تا واکنش اکسیداسیون را مهار کنند ( Perron & Brumaghim, 2009 ). اسیدهای فنولیک موجود در انواع مختلف سرکه در جدول 5 نشان داده شده است.

با مقایسه نتایج حاصل از ترکیبات فنلی موجود در سرکه‌های شناسایی شده با روش HPLC ، میزان اسید گالیک (32/2 ± 3/555 میلی‌گرم در لیتر) در سرکه معطر ژنجیانگ بالاترین ترکیبات فنلی است ( رن و همکاران، 2016 )، در حالی که محتوای آن اسید کافتاریک (176.61 ± 0.24 میلی گرم در لیتر) در سرکه شراب قرمز بالاترین است ( Cerezo et al., 2008 ).

یافته ها نشان می دهد که ترکیب ترکیبات فنلی به نمونه های سرکه و تکنیک تولید به کار گرفته شده بستگی دارد. علاوه بر این، چندین مطالعه گزارش کرده اند که غلظت کل پلی فنول ها در سرکه ها با زمان پیری افزایش می یابد ( برتلی و همکاران، 2015 ، Xia و همکاران، 2017).

نشان می دهد که فرآیند پیری عامل مهمی است که بر پلی فنول های موجود در سرکه تأثیر می گذارد. مقایسه بین مطالعات انجام شده بر روی ترکیبات فنلی سرکه، اسید گالیک، کافئیک اسید و کاتچین ترکیبات فنلی رایجی هستند که در اکثر انواع سرکه ها قابل تشخیص هستند.

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.